LindenLink

Praktijk

Annette


Annette van der Linden-Linden zet haar wetenschappelijke kennis in voor het oplossen en voorkomen van sociaal-maatschappelijke kwesties zoals radicalisering. Haar expertise zette zij onder andere in voor:

Rond de tafel!, Contactbijeenkomst moslimjongeren en collegebestuur Utrecht, B&W Gemeente Utrecht, 2009; proces- en gespreksleiding

Voorkomen door verbinden. Plan van Aanpak Preventie Polarisatie en Radicalisering, DMO Jeugd Gemeente Utrecht, 2009; onderzoek en advies

Rechtsradicalisering in Amsterdam, (vertrouwelijk rapport), Bestuursdienst Gemeente Amsterdam, 2008; onderzoek

Radicalisering in de Baarsjes: voorkomen, signaleren en bestrijden, Plan van Aanpak Polarisatie en Radicalisering, Stadsdeel de Baarsjes, Gemeente Amsterdam, 2008; onderzoek

Adviseur Sociale Vaardigheden, (ism. Van Doorn Training & Advies), VMBO Calvijn met Junior College Amsterdam, 2007-2008; training en advies

Gastcolleges (Rechts-) Radicalisering, (methode van onderzoek en theoretische aspecten), UvA, VU, 2006-2009; training

Lezingen, presentaties en expertisebevordering met betrekking tot polarisatie en radicalisering en de beleidsmatige- en praktijkaanpak; Ministerie Binnenlandse Zaken Den Haag, NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding), Gemeente Amsterdam (De Baarsjes), Gemeente Zaanstad, Politie Amsterdam-Amstelland, Politie Haaglanden; 2006-2009; training